Blog

Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet

De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt, zo concluderen de politie en het Openbaar Ministerie in een vertrouwelijk rapport wat in bezit is van Trouw.

De opsporingsdiensten hebben te weinig capaciteit en burgers en bedrijven zijn steeds minder bereid aangifte te doen. Criminelen handelen alsof ze niet meer gepakt kunnen worden. Terwijl de politiek vooral de nadruk legt op de daling van veelvoorkomende criminaliteit, is de werkelijke omvang van de misdaad onbekend. De stukken blijken minder positief dan de officiële cijfers voorstellen, zo blijkt uit de notitie, die is opgesteld voor het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen in maart moet aantreden.

Kloof en aangiftebereidheid
De kloof tussen de door de burger ervaren misdaad en de geregistreerde criminaliteit is 3,5 miljoen delicten groot. De politie registreerde in 2015 960.000 misdrijven, veelal op basis van een aangifte, terwijl er volgens de jaarlijkse slachtofferenquête 34 misdrijven per 100 inwoners werden gepleegd.  57% van de aangiftes en meldingen die wel worden gedaan, worden aan de kant geschoven wegens gebrek aan voldoende aanwijzingen en aanknopingspunten. Van de aangiften via internet krijgt 70% geen vervolg. De ‘aangiftebereidheid’ daalde de afgelopen tien jaar dan ook met 23%, zo blijkt uit de notitie. Vooral braak en diefstal worden steeds meer als maatschappelijk verschijnsel geaccepteerd. De opstellers van de notitie stellen dat er daarom vaak niet naar de politie wordt gestapt.

Van de uiteindelijke 412.000 dossiers die de politie wel in behandeling neemt, werden er 177.000 zonder verdachte gesloten. Van de 225.000 doorgestuurde dossiers, eindigden er 37.000 met een sepot. Eventuele verdachten komen dan niet voor de rechter. Circa 170.000 dossiers worden wel vervolgd, dat is totaal 18% van de geregistreerde criminaliteit.

Het precieze opsporingstekort wordt niet gemeld. Politie en justitie hopen met dit rapport te bereiken dat het volgende kabinet meer geld vrij zal maken voor de opsporing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *