Blog

Een strafbeschikking ontvangen? Let goed op!

U heeft een strafbeschikking ontvangen. Wat houdt dit precies in en wat kunt u het beste doen? Met de strafbeschikking heeft de Officier van Justitie de bevoegdheid gekregen om zonder tussenkomst van de rechter een strafbeschikking uit te vaardigen. Dit is een boete die wordt opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Hiermee vervalt uw kans om uw verhaal bij de rechter te doen en hem te overtuigen van uw onschuld of de vraag om rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden.

Voor een lange tijd gold dat berechting van strafbare feiten alleen was opgedragen aan de rechterlijke macht. Als de overheid een straf wil opleggen dan moest zij een strafproces tegen de verdachte aanspannen. Tegenwoordig mag een strafbaar feit of een strafbare gedraging ook buiten de rechtsprekende macht worden afgedaan door het openbaar ministerie. Er zijn verschillende vormen van buitengerechtelijke afdoening. Een van deze vormen is de strafbeschikking.

Met de strafbeschikking kunnen straffen, maatregelen en aanwijzingen worden opgelegd. Voor met name veel voorkomende strafbare feiten. Het gaat om misdrijven en overtredingen waarop een gevangenisstraf van maximaal zes jaar is gesteld. Gedacht kan worden aan eenvoudige mishandeling, bedreiging, ordeverstoring en rijden onder invloed.

U kunt binnen veertien dagen na ontvangst van de strafbeschikking in verzet. Het verzet wordt ingesteld bij de Officier van Justitie. Hierdoor vindt een herbeoordeling door een strafrechter plaats. De strafbeschikking kan worden ingetrokken, gewijzigd of er vindt een oproeping voor terechtzitting plaats. Op de terechtzitting kan de Officier van Justitie een zwaardere sanctie eisen.

Let wel op! Mocht u de strafbeschikking betalen en dus geen verzet instellen, dan geeft u hiermee aan dat u het eens bent met de straf en schuldig bent aan het strafbare feit. Hetgeen verregaande gevolgen kan hebben. Een strafbeschikking kan worden geregistreerd op uw strafblad, waardoor een aanvraag van Verklaring Omtrent Gedrag afgewezen kan worden. Een dergelijke weigering van de VOG kan invloed hebben op uw huidige baan of bij eventuele verdere sollicitaties.

Ons advies is dan ook om altijd in verzet te gaan wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking. Zodat er een herbeoordeling plaats vindt door een strafrechter, waarbij ook rekening wordt gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Doe dit wel binnen veertien dagen. Vanaf de vijftiende dag vervalt uw recht om in verzet te gaan en heeft u geen andere keus dan het voldoen aan de strafbeschikking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *