Blog

Een noodverordening: wat houdt dat in?

Je hoort geregeld in de media dat er ergens een noodverordening is vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de noodverordening die was afgekondigd in Haren voor het openbaar nuttigen van drank in verband met het Project X-feest of de noodverordening vastgesteld tijdens de sinterklaasintocht vorig jaar in Maassluis met het oog op de zwarte piet-demonstranten. Ook recentelijk werd er een noodverordening in het leven geroepen, namelijk bij het Turkse consulaat op de Westblaak in Rotterdam uit overweging voor gevaarlijke omstandigheden en rellen. Maar wat is zo’n noodverordening nu eigenlijk? In dit artikel leg ik het u uit!

Wanneer er een ‘ernstige vrees’ bestaat voor het ontstaan van ‘ernstige wanordelijkheden’ of van rampen of in het geval van een ‘oproerige beweging’, kan er in Nederland door een burgemeester een noodverordening worden vastgesteld, zo stellen de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet. Een noodverordening bestaat dan uit algemeen verbindende voorschriften, die dus voor iedereen gelden, die nodig zijn voor de handhaving van de openbare orde of voor het beperken van het gevaar. Een noodverordening kan regelen dat gedurende een bepaalde periode mensen een bepaald gebied niet mogen betreden en kan aan de politie bevoegdheden toekennen om geweld te gebruiken tegen mensen die zich niet aan de verordening houden. De noodverordening moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Wanneer deze dit weigert, kan de burgemeester beroep aantekenen bij de commissaris van de Koning die de noodverordening alsnog kan bekrachtigen. Tot slot moet de noodverordening worden gepubliceerd.

Over het algemeen brengt de noodverordening een ernstige inbreuk op bepaalde grondrechten met zich mee. Te denken valt aan de vrijheid van beweging en de vrijheid van demonstratie, welke rechten in Rotterdam werden beperkt door de noodverordening. Om deze reden is het uitvaardigen van een noodverordening iets wat slechts in uitzonderlijke omstandigheden gebeurd. In plaats daarvan wordt er soms een noodbevel vastgesteld door de burgemeester. Een noodbevel is, in tegenstelling tot een noodverordening, niet gericht op iedereen die met de oproerige beweging of ernstige wanordelijkheden te maken krijgt, maar juist van toepassing op één of meerdere personen. Een noodbevel hoeft niet gepubliceerd te worden, maar moet slechts aan de betrokken personen bekend worden gemaakt. Het overtreden van een noodbevel is bovendien strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *