Blog

De sleepwet, wat is dat eigenlijk?

Het afgelopen referendum ging over het wel of niet aannemen van een nieuwe wet. Deze nieuwe wet heeft betrekking op het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel ‘geheime diensten’ genoemd. In Nederland zijn dit de Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD) en de Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MIVD). De taak van deze diensten is om de veiligheid en de democratische rechtsorde zoveel mogelijk te beschermen. Dit doen ze door zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen. Met dreigingen wordt onder andere een terroristische aanslag bedoeld. Hoe meer en hoe sneller deze geheime diensten informatie verzamelen, hoe beter wij als burgers beschermd kunnen worden tegen deze dreigingen. Maar wat houdt deze wet nu precies in? En waarom wordt deze wet ook wel de ‘sleepwet’ genoemd?

De nieuwe wet brengt verandering in de bevoegdheden van de geheime diensten. Vooral in wat zij mogen op het gebied van het onderscheppen van telefoon- en internetverkeer. De afgelopen jaren is het telefoon- en internetverkeer enorm toegenomen. Wie heeft er in deze tijd geen smartphone met internet? Vroeger kon al deze communicatie verlopen door de lucht, ook wel via de ether genoemd. Maar om sterke toename bij te kunnen houden zijn er internationale kabelnetwerken aangelegd. Tegelijkertijd mogen de AIVD en de MIVD de communicatie via de kabel minder vaak onderscheppen. Dit is precies waar de nieuwe wet verandering in wil brengen. Communicatie via de kabel moet ook breed onderschept kunnen worden. Hierdoor verzamelen de geheime diensten gegeven van heel veel mensen en gaan daartussen op zoek naar mensen met kwade bedoelingen. Ze halen hiermee ook de gegevens van onschuldige burgers binnen. Dit wordt ook wel ‘slepen’ genoemd vandaar de naam ‘sleepwet’.

Daarmee komen we bij de keerzijde van deze wet. Zorgt het verruimen van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD tegelijkertijd niet voor meer mogelijkheden om inbreuk te maken op de privacy van burgers. Zoals hierboven beschreven worden namelijk de gegevens van de onschuldige burgers ook mee ‘gesleept’. Het doel van de wet is om ons beter te kunnen beschermen tegen de toename van dreigingen zoals terreuraanslagen en digitale aanslagen. Om dit tegen te gaan zijn er extra bepalingen in de wet opgenomen. De bijzonder bevoegdheden mogen door de diensten bijvoorbeeld alleen ingezet worden voor een bepaald veiligheidsdoel. Ook moeten de minister en de nieuwe onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden toestemming verlenen. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) houdt daarnaast ook nog toezicht. Een andere nieuwe mogelijkheid is, dat burgers ook terecht kunnen bij de Commissie met onafhankelijke klachten over de AIVD en MIVD.

Wanneer de diensten gegevens verzameld hebben die niet belangrijk zijn voor hun onderzoek moeten ze deze direct verwijderen. Ook als ze gegevens die ze verzameld hebben na drie jaar nog niet onderzocht hebben, moeten deze direct worden vernietigd. Daarbij komt wel dat ze onder bepaalde voorwaarden gegevens mogen delen met buitenlandse collega-diensten.

De AIVD en de MIVD mogen meer door de sleepwet, ook is er meer toezicht op hun werk en zijn de regels verduidelijkt. Maar zoals u hierboven al hebt kunnen lezen heeft deze wet zowel voor- en nadelen voor ons burgers. De vraag blijft in hoeverre deze voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *