Mag de politie je Smartphone doorzoeken?

We kunnen tegenwoordig bijna niet meer zonder, de ‘smartphone’. Iedereen kan op elk moment van de dag, op elk willekeurig moment, makkelijk contact met elkaar opnemen. Ook kan er tegenwoordig veel met elkaar gedeeld worden. Gedacht kan worden aan apps […]

Een strafbeschikking ontvangen? Let goed op!

U heeft een strafbeschikking ontvangen. Wat houdt dit precies in en wat kunt u het beste doen? Met de strafbeschikking heeft de Officier van Justitie de bevoegdheid gekregen om zonder tussenkomst van de rechter een strafbeschikking uit te vaardigen. Dit […]

De sleepwet, wat is dat eigenlijk?

Het afgelopen referendum ging over het wel of niet aannemen van een nieuwe wet. Deze nieuwe wet heeft betrekking op het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel ‘geheime diensten’ genoemd. In Nederland zijn dit de Algemene inlichtingen- […]

Bezwaar of administratief beroep, wat is het verschil?

Voordat je beroep in kunt stellen bij een bestuursrechter dien je bezwaar te maken. Bezwaar houdt in dat je de beslissing van een bestuursorgaan kunt aanvechten bij hetzelfde bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Echter, wat is dit precies? Van […]

Wanneer mag mijn telefoon worden afgetapt?

De opkomst van terroristische aanslagen in de afgelopen decennia zorgde voor veel onrust en onveiligheidsgevoelens over de hele wereld. Staten voelden zich hulpeloos en wisten niet hoe dit fenomeen het beste kon worden aangepakt. In een poging deze problematiek op […]

Een noodverordening: wat houdt dat in?

Je hoort geregeld in de media dat er ergens een noodverordening is vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de noodverordening die was afgekondigd in Haren voor het openbaar nuttigen van drank in verband met het Project X-feest of de noodverordening vastgesteld tijdens […]

Strafrechtelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting

‘Voor het openbaren van gedachten en gevoelens…heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan’, aldus art. 7 lid 3 van de Grondwet. Niet veel mensen zouden dit zinsdeel als zodanig herkennen, maar we hebben het hier over veruit het […]

Aanvragen van een betalingsregeling bij het CJIB

U weet natuurlijk dat het JKB u kan helpen met indienen van een bezwaarschrift tegen een onterechte bekeuring. Maar als een bezwaar- of beroepschrift niet heeft geholpen, of een cliënt was meteen al van mening dat een boete terecht was, […]

Terbeschikkingstelling, wat is dat eigenlijk?

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde laatst een man tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar en tbs met dwangverpleging voor het seksuele misbruik van zijn pupillen. De 49-jarige basketbalcoach misbruikte in de periode 2000-2002 drie van zijn pupillen en randde in 2013 […]