Blog

Big brother is watching (bodycam)

Sinds kort is de landelijke politie gestart met proeven met de zogenaamde bodycams. De afgelopen jaren experimenteerden de politie en de gemeente in verschillende Nederlandse steden al met deze camera’s, maar de proeven zullen nu op grotere schaal gaan plaatsvinden. Diverse politieteams zullen bij het uitvoeren van hun werk op straat een cameraatje op hun uniform gaan dragen. Deze trend is elders in de wereld ook te zien: zo heeft Obama in 2014 naar aanleiding van de politiegeweld klachten gezegd te zullen gaan investeren in 50.000 bodycams in de hoop dit geweld tegen te gaan. Ook in het Verenigd Koninkrijk is de Londense politie in 2016 met 20.000 bodycamera’s uitgerust.

In Nederland gaat het tot nu toe slechts om proeven. De experimenten moeten antwoord geven op een aantal vragen. Ten eerste wil men weten hoe het publiek en andere politiemannen op de aanwezigheid van zo’n camera reageren. Zorgt het bijvoorbeeld voor de-escalatie van gevaarlijke situaties en minder geweld tegen politie? Ten tweede wil men onderzoeken of de opnames van de bodycams kunnen helpen met de bewijsvoering en waarheidsvinding in strafrechtelijke onderzoeken. Ook wil men weten wat deze camera’s bijdragen aan procedures rond klachtafhandeling. Zo kunnen de beelden zorgen voor een snellere en betere afhandeling van rechtszaken en klachtprocedures, ze leveren immers meer bewijs op. Ten slotte hoopt men ook dat de opnames zullen helpen met intercollegiaal leren. Men kan bijvoorbeeld terugkijken op een gebeurtenis en beoordelen of zo’n situatie in de toekomst anders aangepakt zou moeten worden. Met name voor discussies over etnisch profileren zou dit laatste punt interessant kunnen zijn (voor meer informatie over het thema etnisch profileren verwijs ik u naar de column “Etnisch profileren?!” van Yasmin Batenburg).

De bodycam kan helpen met het handhaven van de openbare orde, maar er is ook kritiek op het gebruik ervan. Zo kan het aanzetten van een bodycam averechts werken en een agressieve reactie van omstanders uitlokken. Verder worden er ook vragen gesteld omtrent de privacy. Het filmen van een situatie betekent immers altijd dat de politie personen observeert. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de opnames na het eindigen van de dienst van de desbetreffende politieagent? Op basis van de Wet politiegegevens (die van toepassing is op alle camerabeelden en audio-opnamen) kan de politie het bodycammateriaal alleen verder verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de politietaak. De politie heeft daar maximaal 4 weken de tijd voor. Indien bewaren van de gegevens niet nodig is, moeten deze meteen na de dienst vernietigd worden.

De effectiviteit van het gebruik van bodycams moet nog uit de experimenten blijken. Maar of de voordelen uiteindelijk zwaarder wegen dan de nadelen, is maar de vraag.

Auteur: Zahyanne Luisa

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *