Blog

Aanvragen van een betalingsregeling bij het CJIB

U weet natuurlijk dat het JKB u kan helpen met indienen van een bezwaarschrift tegen een onterechte bekeuring. Maar als een bezwaar- of beroepschrift niet heeft geholpen, of een cliënt was meteen al van mening dat een boete terecht was, dan kan het voorkomen dat de boete simpelweg te hoog is om in één keer te voldoen. De medewerkers van het JKB kunnen dan helpen bij het aanvragen van een betalingsregeling.

Op de website van het CJIB kunt u vinden of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. U vindt daar standaardvoorwaarden die per soort boete verschillen. Voor een strafbeschikking gelden bijvoorbeeld net iets andere regels dan voor een mulderbeschikking. Soms kunt u alleen een betalingsregeling treffen als de boete van een bepaald minimumbedrag is. Als uw situatie voldoet aan deze criteria, dan is het aanvragen van een betalingsregeling niet zo moeilijk. U kunt dat gewoon via internet doen.

Het kan voorkomen dat uw situatie níet in zo’n hokje past. Bijvoorbeeld omdat u een strafbeschikking heeft gehad die niet boven een bepaald bedrag uitkomt, terwijl u deze toch echt niet in één keer kunt betalen. De medewerkers van het JKB kunnen u dan proberen te helpen, al kunnen wij natuurlijk geen garanties bieden. Er is in elk geval altijd meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt.

Het is van belang dat u, samen met de medewerker van het JKB, uw financiële situatie in kaart brengt. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat u écht niet kunt betalen. Hierbij zijn uw inkomsten van belang, maar vooral ook uw uitgaven. Bij inkomsten moet u niet alleen denken aan uw salarisstrookje, maar ook aan toeslagen en kinderbijslag. Bij u inwonende kinderen zijn niet alleen een bron van inkomsten in de vorm van kinderbijslag, maar natuurlijk vooral een grote kostenpost.  Kinderen zijn daarom een goed voorbeeld van zaken die van belang kunnen zijn bij uw aanvraag. De medewerkers van het JKB kunnen goed inschatten wat verder nog van belang zou kunnen zijn om aan het CJIB mee te geven bij het beslissen op uw aanvraag.

De medewerker van het JKB zal vervolgens zorgen dat het CJIB een overzicht ontvangt met daarin hoeveel u kunt missen. Daarnaast zal de medewerker u waarschijnlijk adviseren alvast te beginnen met het overmaken van de eerste (dan nog ‘zelfbedachte’) termijn. Daarmee tonen wij dan aan dat u wel degelijk wilt betalen, maar simpelweg niet kunt betalen.

Ten slotte wachten wij de reactie van het CJIB op uw aanvraag af. Zodra die reactie binnen is, gaan wij met u om de tafel om te bezien of u tevreden bent of niet, en of er eventueel nog vervolgstappen mogelijk zijn.

Auteur: Lin Braams

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *