Mag de politie je Smartphone doorzoeken?

We kunnen tegenwoordig bijna niet meer zonder, de ‘smartphone’. Iedereen kan op elk moment van de dag, op elk willekeurig moment, makkelijk contact met elkaar opnemen. Ook kan er tegenwoordig veel met elkaar gedeeld worden. Gedacht kan worden aan apps […]

Een strafbeschikking ontvangen? Let goed op!

U heeft een strafbeschikking ontvangen. Wat houdt dit precies in en wat kunt u het beste doen? Met de strafbeschikking heeft de Officier van Justitie de bevoegdheid gekregen om zonder tussenkomst van de rechter een strafbeschikking uit te vaardigen. Dit […]

De sleepwet, wat is dat eigenlijk?

Het afgelopen referendum ging over het wel of niet aannemen van een nieuwe wet. Deze nieuwe wet heeft betrekking op het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel ‘geheime diensten’ genoemd. In Nederland zijn dit de Algemene inlichtingen- […]

Bezwaar of administratief beroep, wat is het verschil?

Voordat je beroep in kunt stellen bij een bestuursrechter dien je bezwaar te maken. Bezwaar houdt in dat je de beslissing van een bestuursorgaan kunt aanvechten bij hetzelfde bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Echter, wat is dit precies? Van […]